• 4. ROČNÍK - 2018

    Cílem 4. ročníku bylo upozornit žáky 8. tříd základní školy na všechny aspekty vztahu mezi muži a ženami a zvýšit jejich informovanost v tomto ohledu.

    Akce nazvaná Ony&Oni proběhla 31. května 2018 v dopoledních hodinách. Realizační tým studentů a učitelů gymnázia připravil pro každou třídu cca dvouhodinový program, který byl pro skupiny shodný. Po přivítání a úvodním slově byli žáci náhodně (podle barevných lístečků na opěradle židle) rozděleni do 4 skupin, které se spolu utkaly ve vědomostním kvízu. Ten se skládal z 35 otázek rozdělených do 7 okruhů (Historie vztahu, Láska, Manželství, Nevěra, Domácí násilí, Společenský život, Sociální nerovnost), každá otázka měla podle náročnosti jinou hodnotu. Skupiny se ve výběru pravidelně a spravedlivě střídaly, za správnou odpověď získaly body odpovídající uvedené hodnotě otázky.  Nesprávná odpověď znamenala šanci pro jinou skupinu, která si po správné odpovědi mohla body připsat. Po kvízu následovalo přerozdělení – místo 4 skupin vznikly pouze 2, a to jedna striktně chlapecká a jedna striktně dívčí. Každá skupina vždy vyslala jednoho svého zástupce, který se s protivníkem z druhé skupiny utkal v činnosti typické pro jedno či druhé pohlaví. Své síly si děvčata a chlapci změřili v přebalování miminka, ve vázání kravaty, v přišívání knoflíku, v zatloukání hřebíku, v pletení copu a v parkování auta. Aby se projevil i kolektivní duch, následovaly 2 skupinové aktivity – předávání PET lahve bez použití rukou a rozplétání tzv. gordického uzlu. Cílem tohoto klání bylo poukázat na skutečnost, že záleží na šikovnosti a zručnosti toho kterého člověka, nikoli na příslušnosti k pohlaví. V závěru akce měli žáci možnost samostatně se zamyslet nad otázkami, které se týkaly biologické a povahové rozdílnosti žen a mužů. Organizátoři jim vzápětí prozradili řešení. Poté už následovalo jen poděkování a rozloučení. 

    Na realizaci 4. ročníku projektu se podíleli studenti 3. ročníku, kteří navštěvují společenskovědní seminář: Simona Čapková, Barbora Etzlerová, Daniel Fluksa, Jiří Havlíček, Denisa Havlínová, Jan Hejna, Natálie Chatrná, Daniela Chladilová, Eva Jeřábková, Darja Kašparová, Aneta Křečková, Anežka Nárovcová, Ondřej Rozbořil, Linda Stejskalová, Julie Vitoulová a Marek Vystavěl.

Navštíveno: x  Dnes: x