• 3. ROČNÍK - 2017

     Tématem 3. ročníku se stala problematika (ne)vyváženého příjmu potravy člověka – otázka nedostatku potravin a na druhou stranu otázka jejich zbytečného plýtvání. Program byl připraven opět pro žáky 8. ročníku ZŠ.

     Den pro zdraví začal 20. 4. 2017 v 9 hodin ráno, když organizátoři akce – studenti 3. ročníku – přivítali účastníky v aule gymnázia a seznámili je s průběhem celého dopoledne.  Hned v úvodu byli žáci rozděleni do 3 skupin a během 45 minut se prostřídali na 3 stanovištích. Na prvním z nich měli za úkol pantomimicky ztvárnit pojmy jako hlad, jídlo, mentální anorexie, přejídání, voda či dehydratace. Na druhém ochutnávali připravená jídla a porovnávali, že i zdravá alternativa oblíbených pokrmů může být velice chutná. Na třetím stanovišti na ně čekaly potraviny seskupené tak, aby odpovídaly dennímu příjmu osoby, která se přejídá, osoby, která jí zdravě, a osoby, která trpí mentální anorexií. Po krátké přestávce čekal účastníky, rozdělené do 10 skupin, nelehký úkol – během 80 minut měli plnit úkoly, za které dostávali peníze. Cílem bylo dokázat, že není jednoduché peníze vydělat – žáci si tak například lámali hlavu nad hlavolamy, lovili jablka z vody ústy, otáčeli deku bez pomoci rukou, sepisovali básničky, poznávali země podle jejich typických pokrmů, skládali puzzle, běhali za čísly, šifrovali kódy rozmístěné po budově gymnázia a mnoho dalšího. Po uplynutí stanoveného limitu se s organizátory sešli opět v aule, kde mohli získané peníze využít v aukci potravin. Z nich pak měli za úkol připravit dobře vypadající a lahodně chutnající pokrm, který ohodnotila přísná porota – učitelé ZŠ i gymnázia. Mnozí tak dospěli ke zjištění, že vybírat potraviny pouze podle vzhledu není vždy účelné a že je třeba nakupovat s rozmyslem. V samotném závěru došlo k vyhodnocení dne pomocí dotazníků, předání pamětních listů s malou pochoutkou a rozloučení.

     Na realizaci 3. ročníku projektu se podíleli studenti 3. ročníku, kteří navštěvují společenskovědní seminář: Ondřej Abraham, Veronika Bartošková, Vít Bezděk, Anna Bubeníková, Natálie Dopplerová, Lucie Geršlová, Nhi Hoang Hai, Michaela Holková, Milan Huppert, Lenka Jurková, Veronika Kafková, Kristýna Krejcarová, Lucie Novotná, Sára Pětvalská, Adéla Sedláčková, Marie Spíchalová, Michaela Vaněrková, Patrik Vašíček, Diana Vedrová, Zdeněk Zatloukal a Josef Zemánek.
     Na stanovištích vypomohly studentky 3. A: Natálie Chlupová, Dominika Míková a Pavla Stropková.

Navštíveno: x  Dnes: x