• 2. ROČNÍK - 2016

     Tématem 2. ročníku se stala problematika složení a původu potravin. Studenti se zaměřili na zdraví neškodné a zdraví škodlivé přídatné látky (éčka) a také na to, že bychom se měli více zajímat o původ potravin, které konzumujeme – tím upozornili na otázku spravedlivého obchodu neboli fair trade. Stejně jako minulý rok i letos připravili program pro žáky 8. ročníku ZŠ, který taktéž nazvali Den pro zdraví.

     7. června 2016 v 8 hodin ráno přivítali studenti účastníky v aule gymnázia a rozdali jim dotazník týkající se jejich stravovacích návyků. Po vyplnění následovala ochutnávka potravin, v rámci které si žáci měli z neoznačených vzorků vybrat svého favorita. Vzápětí jim organizátoři představili jednotlivé výrobky včetně jejich složení. Mezitím vzniklo v areálu školního dvora a školního hřiště 12 stanovišť s nejrůznějšími úkoly. Žáci se rozdělili do 7 skupin a každá dostala pracovní list, do kterého si po splnění dané disciplíny dopsala indicii daného stanoviště. Své síly skupiny změřily například v pojídání mrkve na čas, lovení jablek ústy, luštění hlavolamů či schopnosti zorientovat se v budově gymnázia. Na nejrychlejší družstvo, které také list správně vyplnilo, čekala odměna v podobě čerstvých jahod. Předposlední aktivitou byla příprava zdravé svačinky – skupiny dostaly čerstvé ovoce, nůž a talíř a popustily uzdu své fantazii. Výsledné výtvory ohodnotila přísná porota, tedy sami gymnazisté. V samotném závěru došlo k vyhodnocení dotazníků, předání pamětních listů a rozloučení.

     Na realizaci 2. ročníku se podíleli studenti 3. ročníku, kteří navštěvují společenskovědní seminář: Michal Bašus, Kateřina Dočekalová, Vojtěch Hampl, Marie Chladilová, Natálie Jirglová, Michael Jordán, Jana Komoňová, Lukáš Konečný, Dominik Macének, Terezie Mazalová, Michal Sedláček, Marek Šafář, Zdislava Zavadilová a Monika Žváčková.
     Na stanovištích vypomohli studenti 7. S: Tereza Horáková, Petr Mooz, Tereza Švecová a Aneta Zezulová.

Navštíveno: x  Dnes: x