• 1. ROČNÍK - 2015

     Tématem 1. ročníku bylo zdravé a etické sportování. Studenti gymnázia se zaměřili na žáky 8. ročníku základní školy a připravili si pro ně z části sportovní, z části vzdělávací dopoledne, které nazvali Den pro zdraví. Pozvánkou na akci se stalo video, které studenti vlastními silami vytvořili a které osobně prezentovali na základních školách v okolí Jevíčka.

     Samotný Den pro zdraví vypukl 7. května 2015 v 9:00 hodin. Studenti své hosty přivítali na dvoře gymnázia a nabídli jim pestrou paletu sportovních aktivit - zájemci si v rozmezí 2 hodin mohli zahrát fotbal, basketbal, vybíjenou a ringo, vyzkoušet si zumbu či moderní tanec. Po krátké pauze na svačinu a drobný odpočinek následovala činnost upozorňující na problematiku dětské práce v rozvojových zemích. Sportovní potřeby, na jejichž výrobě se podílejí děti, se mohou snadno ocitnout i v tuzemské domácnosti. Žáci se po vyplnění pracovních listů výborně zhostili také výroby plakátů, které by na tento problém měly poukázat. Své celodenní snažení pak zakončili krátkou procházkou, během které hravě plnili další úkoly připravené gymnazisty. V cíli na účastníky čekala malá usměvavá odměna a také něco na památku.

   Na realizaci 1. ročníku se podíleli studenti 3. ročníku, kteří navštěvují společenskovědní seminář: Barbora Doskočilová, Tereza Drobníčková, Ivana Freitingerová, Jan Hampl, Barbora Jakubcová, Štěpán Janků, Marek Klimeš, Pavel Konečný, Nikola Krupková, Dorota Lexová, Veronika Macounová, Jana Mazalová, Štěpánka Nárovcová, Ondřej Novák, Filip Ondra, Magdalena Pařízková, Markéta Popelková, Milan Ptáčník, Tomáš Reich, Aneta Synková, Tereza Šafářová, Kateřina Ševčíková, Pavlína Tesařová, Hana Zatloukalová a Eva Zdvořilá.
         O zachycení klíčových okamžiků se zasloužili studenti 2. ročníku, fotografové Jan Kaderka a Jaromír Koudelka.

Navštíveno: x  Dnes: x