• O PROJEKTU

    Projekt Světová škola vyhlásila společnost Člověk v tísni, o. p. s. v rámci vzdělávacího programu Varianty. Jeho hlavní náplní je zavádění globálního rozvojového vzdělávání do výuky a příprava žáků na reálný život v globalizovaném světě. Základní filozofií je naplnění tří klíčových kroků: uč se - zjišťuj - jednej.

   Cílem projektu je vybrat zajímavé globální téma, kterému kolektiv žáků pod vedením svých učitelů věnuje zvýšenou pozornost. Hlavní úkol nespočívá pouze ve snaze se o problému něco dozvědět, ale především ve snaze problém v místních podmínkách nějakým způsobem řešit. Klíčové jsou poté akce pořádané školou ve spolupráci s místními partnery, kteří jsou v dané věci osloveni.

   Dokladem o kýžené činnosti školy je certifikát, který je udělován společností Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi jako je ARPOK, o. p. s., ADRA, Multikulturní centrum Praha a Varianty - vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

 Ocenění Světová škola byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR a v současné době se jím pyšní 96 českých mateřských, základních a středních škol.

 

Navštíveno: x  Dnes: x